جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۵

امنیت انسانی و حقوق بین الملل

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۸۱۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
حقوق بشر
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۸۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ريشه ها و توسعه مفهوم امنيت انساني
2- مفهوم امنيت انساني
3- امنيت انساني و حقوق بين الملل
4- امنيت انساني و مداخله بشردوستانه
5- امنيت انساني و جابجايي اجباري
6- امنيت انساني و گسترش سلاح هاي کوچک
7- امنيت انساني و سلامت