اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۹۸

درس نامه حقوق تعهدات

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۶۳۵

سال چاپ:۱۳۹۹

۴۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تعهد و ارکان آن
2- اقسام عقد
3- شرائط اساسي صحت معامله
4- آثار قراردادها و معامله فضولي
5- شروط ضمن عقد
6- اجرا و عدم اجراي عقد و آثار آن
7- سقوط تعهدات
8- الزامات خارج از قرارداد