جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۴۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰

استدلال قضایی در دو نظام بزرگ حقوقی صورتگرا و واقع گرا

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۳۹۰

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
حقوق - فلسفه
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۹۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۶۴۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- هگل و واقع گرايان حقوقي
2- برزخ ميان واقع گرايي و صورتگرايي
3- صورتگرايي و اصالت وجود
4- صورتگرايي و اصول استنباط اسلامي