اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۵مستثنیات دین «مطالعه تطبیقی» ( بازچاپ1402 بدون اصلاح )


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۳۰۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مستثنيات دين
2- پيشينه و سير قانوني نهاد مستثنيات دين در حقوق ايران
3- مباني و فلسفه ي شکل گيري نهاد مستثنيات دين
4- اسباب پديد آمدن دين يا منابع تعهد
5- اوصاف و ويژگيهاي نهاد مستثنيات دين
6- مصاديق نهاد مستثنيات دين
7- کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي
8- وسايل و ابزار شغل و حرفه
9- مسکن