اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۴

اندیشه های حقوق اداری (مقالات اهدایی به دکتر طباطبایی)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۱۹۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-حقوق اداري دموکراتيک و پارادايم بوروکراسي وبري
2- مباني حقوق اداري؛ فقر نظريه پردازي ايران
3- حقوق و تکاليف کارمندان دستگاههاي اجرايي
4- مفهوم و جايگاه عدم تمرکز در نظام حقوق اساسي ايران در پرتو انديشه قانونگذار
5- دولتهاي منطقه اي: با تاکيد بر نظام هاي سياسي ايتاليا و اسپانيا
6- ماهيت قانون و آيين نامه در نظام حقوقي فرانسه
7- دکترين صلاحيت تخييري در حقوق ايران و فرانسه
8- صلاحيت ديوان عدالت اداري و مسايل پيرامون آن
9- اصل انتظار مشروع: چارچوب مفهومي