جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۵۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۸

حقوق جزای اختصاصی جلد 2 «جرایم علیه مصالح عمومی کشور»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۲۵۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۵۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۳۴۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جرائم ضدّ امنيت کشور مستوجب حد
2- جرائم ضد امنيت کشور موجب تعزير
3 - جرايم عليه نظام اقتصادي
4- جرايم عليه نظام اجتماعي
5- جرم جعل و تزوير
6- فرار زندانيان و محکومين قانوني و اخفاء مقصرين
7- موارد معافيت راشي از مجازات و شروع به جرم ارتشاء
8- جعل در اسناد عادي
9- عناصر تشکيل دهنده جرم محاربه به مفهوم اخص