جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۲۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۷

ایران و تحریم های بین المللی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۶۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۵۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۱۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۵۶۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم تحريم هاي بين المللي
2- تاريخچه تحريم هاي بين المللي
3- مباني حقوق تحريم هاي بين المللي
4- مطالعه تحريم هاي ايران از منظر موازين حقوقي
5- مباني اعمال تحريم هاي عليه ايران
6- تحريم هاي موضوعي اعمال شده عليه ايران
7 - مطالعه تحليلي رويه قضايي
8- راهکارهاي حقوقي مقابله با تحريم هاي اعمال شده عليه ايران