جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۷

مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۷۰۳

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حرمت و عقوبت اخروي قتل از منظر قرآن
2- حرمت و عقوبت اخروي قتل از منظر سنت
3- اقسام قتل
4- وظايف و مسئوليت هاي قاتل و عاقله
5- ......