اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۳۴

بومیان و جوامع محلی در اسناد حقوق بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۰۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۱۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بوميان و جوامع محلي
2- پيشينه تاريخي توسعه حقوق بوميان و جوامع محلي در حقوق بين الملل محيط زيست
3- اصول حقوقي: محيط زيستي مرتبط با موضوع
4- تحليل اسناد
5- بوميان و جوامع محلي در سابق اسناد حقوق بشري
6- بوميان وجوامع محلي و حقوق مالکيت فکري