جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۸

بومیان و جوامع محلی در اسناد حقوق بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۰۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۱۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۸۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- بوميان و جوامع محلي
2- پيشينه تاريخي توسعه حقوق بوميان و جوامع محلي در حقوق بين الملل محيط زيست
3- اصول حقوقي: محيط زيستي مرتبط با موضوع
4- تحليل اسناد
5- بوميان و جوامع محلي در سابق اسناد حقوق بشري
6- بوميان وجوامع محلي و حقوق مالکيت فکري