اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۷۲

منافع ملی حیاتی و حقوق بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۱۳

سال چاپ:۱۳۹۲

۴۲۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباحث نظري و نظريه هاي پيرامون منافع ملي
2- منافع ملي حياتي در ساحت حقوق بين الملل
3- منافع ملي حياتي و رويه هاي قضايي بين المللي
4- منافع ملي حياتي و حقوق بشردوستانه
5- منافع ملي حياتي و حقوق بشر
6- منافع ملي حياتي و شورش ها و ناآرامي هاي داخلي
7- منافع ملي در رويه هاي داوري
8- تحليل و بررسي کارکرد منافع ملي حياتي در پرتو آراي ديوان بين المللي دادگستري
9- آموزه هاي حاصل از بررسي کارکرد منافع ملي حياتي در آراي ديوان بين المللي دادگستري
10-...