اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۳۴

جرم شناسی نظری «بازچاپ1402»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۷۰۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۷
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۷۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ تبهکاري و انواع جوامع
2 ـ تبهکاري در کشورهاي غربي
3 ـ توضيح جرم به طور کلي
4 ـ تيپ شناسيهاي جنايي
5 ـ محل ارتباط پديده فردي و پديده جمعي
6 ـ تاثيرات پديده فردي در تبهکاري و پديده جمعي در جرم