جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۷۱

بررسی تطبیقی موانع ارث

پدیدآوران:
دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۹۳۰

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۹۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
ارث (فقه)
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۱۶۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تاريخچه ارث
2- واژه شناسي
3- عناصر موانع ارث
4- موانع ارث در مذاهب مختلف