اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۱

حق دادرسی منصفانه در شرایط اضطراری «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۳۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قواعد دادرسي منصفانه
2- شرايط اضطراري
3- عدول از قواعد دادرسي منصفانه در شرايط اضطراري
4- معيارهاي معتبر عدولاز دادرسي منصفانه
5- استانداردهاي غيرقابل عدول از دادرسي منصفانه