اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۲۳حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۶۲۶

سال چاپ:۱۳۹۱

۴۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي به عنوان حقوق بشر
2- حقوق اقتصادي و اجتماعي به عنوان حقوق قانوني
3- حمايت از حقوق اقتصادي و اجتماعي در سيستمهاي حقوقي داخلي
4-حق تعيين سرنوشت
5- حق بر توسعه
6- حق بشر نسبت به مسکن مناسب
7- حق بر آموزش حقوق بشر
8- حقوق فرهنگي به مثابه حقوق بشر فردي
9- حق بر آموزش
10-....