اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۸۵حقوق تجارت 1 « بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۱۷۱

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۵۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نظام موضوعي
2- حقوق بازرگاني رشته اي مستقل است
3- منابع حقوق بازرگاني
4- اعمال بازرگاني ذاتي
5- اعمال بازرگاني تبعي(نسبي)
6- بازرگان
7- الزام هاي بازرگان و اعتباردفاتر گوناگون