اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۴۰

تعلیق مجازات در دنیا


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۶۵۲

سال چاپ:۱۳۹۱

۳۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
- بررسي تعليق مجازات رويکردي منطقي
2- تعليق مجازات در سرتاسر جهان خاستگاه و توسعه
3- ريشه ها و هدف تعليق مجازات
4- حکم تعليق مجازات
5- سازماندهي و ساختار
6- تعليق مجازات همچون يک حرفه
7- اشتغالات مختلف تعليق مجازات
8- پرسنل داوطلب بخش تعليق مجازات
9- پژواکي در تعليق مجازات تطبيقي