اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۵مفهوم حرز و نقش آن در جرم سرقت «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۹۰۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم حرز از نظر لغوي و اصطلاحي
2- مفهوم فقهي حرز
3-هتک حرز و اخراج مال از آن
4- مفهوم هتک
5- مواد قانوني حدود و قصاص و مقررات آن مربوط به حرز در جرم سرقت
6- نقش حرز در جرم سرقت از ديدگاه قوانين جزايي سابق
7- و.....