اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۶۶آیین نگارش آراء قضایی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۲۴۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۶
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بعضي از شروط نگارش آراء استوار
2- استواري نثر
3- رعايت رسم الخط
4- رعايت نشانه گذاري
5- معناشناسي حقوقي و به گزيني واژه ها
6- تسلط بر پرونده و نظم در تفکر
7- توجيه راي
8- بررسي آراء