اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۰۶حقوق برنامه ریزی شهری


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۷۷۵

سال چاپ:۱۳۹۱

۲۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شهر و شهرسازي و تحولات آن
2- نظريات مربوط به شهر و گسترش شهرها
3- بررسي و ضعيت حقوق شهري و شهرسازي در ايران
4- حقوق فردي در اعمال اقتدارات عمومي در شهرسازي
5 -حق مالکيت در اسناد بين المللي و داخلي
6- حق مالکيت در تزاحم با الزامات اداره عمومي
7- ابزار و نحوه اعمال قدرت عمومي
8- نحوه اعمال قدرت عمومي ( نظارت بر نحوه ساخت و ساز )
9- آسيب شناسي و چشم انداز دخالت قدرت عمومي در امر شهرسازي و ساختمان