اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۶۶

دعاوی طاری و شرایط اقامه آن «بازچاپ 1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۱۰۲

سال چاپ:۱۳۹۹

۴۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۰۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معرفي دعواي طاري
2- شرايط عمومي اقامه ي دعاوي طاري
3- معرفي دعاوي متقابل و اضافي و شرايط اختصاصي اقامه ي آنها
4- معرفي دعاوي ورود و جلب ثالث و شرايط اختصاصي اقامه آنه