اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۸۰

آموزش حقوق بشر

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۷۲۵

سال چاپ:۱۳۹۱

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آموزش حقوق بشر در معاهدات حقوق بشري
2- رهنمودهايي براي برنامه هاي عمل ملي جهت آموزش حقوق بشر
3-محتواي آموزش حقوق بشر
4- روشهاي آموزش حقوق بشر
5- تکنيک هايي براي آموزش حقوق بشر
6- فعاليت هاي براي آموزش حقوق بشر
7- نحوه ارائه مطالب و سخنراني در آموزش حقوق بشر
8- ارزيابي برنامه هاي آموزش حقوق بشر
9- آموزش معلمان و نگاه حقوق بشر