جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۷

آموزش حقوق بشر

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۷۲۵

سال چاپ:۱۳۹۱

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
حقوق بشر
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۴۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- آموزش حقوق بشر در معاهدات حقوق بشري
2- رهنمودهايي براي برنامه هاي عمل ملي جهت آموزش حقوق بشر
3-محتواي آموزش حقوق بشر
4- روشهاي آموزش حقوق بشر
5- تکنيک هايي براي آموزش حقوق بشر
6- فعاليت هاي براي آموزش حقوق بشر
7- نحوه ارائه مطالب و سخنراني در آموزش حقوق بشر
8- ارزيابي برنامه هاي آموزش حقوق بشر
9- آموزش معلمان و نگاه حقوق بشر