جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۴

درس نامه حقوق بین الملل عمومی جلد 2

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۵۹۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۴۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مباحثي از منابع حقوق بين الملل
2- مباحثي از تابعان حقوق بين الملل
3- مباحثي از حقوق بين الملل درياها
4- مباحثي از حقوق بين الملل کيفري
5- مباحثي از حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه
6- مباحثي از حقوق بين الملل اقتصادي
7- مباحثي از حقوق مسئوليت بين المللي
8- گزيده اي از آراي قضايي بين المللي