اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۴

درس نامه حقوق بین الملل عمومی جلد 2


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۵۹۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۴۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباحثي از منابع حقوق بين الملل
2- مباحثي از تابعان حقوق بين الملل
3- مباحثي از حقوق بين الملل درياها
4- مباحثي از حقوق بين الملل کيفري
5- مباحثي از حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه
6- مباحثي از حقوق بين الملل اقتصادي
7- مباحثي از حقوق مسئوليت بين المللي
8- گزيده اي از آراي قضايي بين المللي