اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۳۱

اندیشه های حقوقی 5 «مقالات حقوقی»( بازچاپ1401)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۸۴۵

سال چاپ:۱۴۰۰

۳۳۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ قرارداد تشکيل‌ بيع‌ ـ قدرت‌ بر تسليم‌ مورد معامله‌
2 ـ فروش‌ مال‌ غيرمنقول‌ بدون‌ تنظيم‌ سند رسمي‌ ـ ادله‌ اثبات‌ دعوي‌ و ادلة‌ اثبات‌احکام‌
3 ـ مرور زمان‌ در دعاوي‌ راجع‌ به‌ فسخ‌ يا بطلان‌ معاملات‌ ـ وضعيت‌ حقوقي‌ تصرفات‌شريک‌ در مال‌ مشاع‌
4 ـ صلح‌ مال‌ در برابر تعهد به‌ پرداخت‌ مستمري‌ ـ اقرار غير مجرد
5 ـ مسئووليت‌ حقوقي‌ ناشي‌ از تصادم‌ وسايل‌ نقليه‌ ـ تلقيح‌ مصنوعي‌ انسان‌
6 ـ وضعيت‌ حقوقي‌ کودک‌ آزمايشگاهي‌ ـ بررسي‌ ابعاد حقوقي‌ اهداء و انتقال‌ جنين‌
7 ـ رابطه‌ انسان‌ با حقوق‌ کلي‌ مدني‌ و حق‌ کل‌ اجراي‌ حقوق‌ ـ تجاوز از حق‌
8 ـ تفسيري‌ پيرامون‌ ماده‌ 533 قانون‌ تجارت‌ ـ برخورد مقررات‌ قانون‌ مدني‌ و تجارت‌در مورد قرارداد حمل‌ و نقل‌
9 ـ جعل‌، مقدمه‌اي‌ بر حکم‌ تعريفي‌ در م‌ 97 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ـ حمله‌ غير قابل‌مجازات‌ و دفاع‌ مشروع‌
10 ـ قانون‌ حاکم‌ بر قراردادهاي‌ بين‌ الملل‌ خصوصي‌ ـ قواعد ايراني‌ تعيين‌ قانون‌ حاکم‌بر قرارداد بين‌ الملل‌ خصوصي‌