جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۴

درس نامه حقوق بین الملل عمومی جلد1

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۵۳۹

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۸۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۲۱۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-كليات حقوق بين الملل
2- تاريخچه حقوق بين الملل
3- مباني حقوق بين الملل
4- حقوق بين الملل و حقوق داخلي
5- منابع حقوق بين الملل
6- تابعين حقوق بين الملل
7- حقوق بين الملل درياها
8- حقوق بين الملل هوا و فضا
9- حقوق ديپلماتيك و كنسولي
10- حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي