جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۱

حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۲۸۲

سال چاپ:۱۳۹۱

۸۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
حقوق كيفري
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۰۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تفکيک بين غير نظاميان و رزمندگان
2- اافراد و اموال مورد حمايت خاص
3- روش هاي ويژه در جنگ
4- تسليحات
5-رفتار با غيز نظاميان وافراد خارج از صحنه نبرد
6- اجراء