اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۷۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۸۹

حقوق بین المللی بشر دوستانه عرفی

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۲۸۲

سال چاپ:۱۳۹۱

۸۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۳۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تفکيک بين غير نظاميان و رزمندگان
2- اافراد و اموال مورد حمايت خاص
3- روش هاي ويژه در جنگ
4- تسليحات
5-رفتار با غيز نظاميان وافراد خارج از صحنه نبرد
6- اجراء