جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۹

گفت و گوی اجتماعی در حقوق کار

دسته بندی:
حقوق كار

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۳۳۱

سال چاپ:۱۳۹۰

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۳۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-ويژگي هاي گفتگوي اجتماعي در سطح ملي
2- شرايط تحقق گفتگوي اجتماعي سازنده
3- گونه شناسي گفتگوي اجتماعي
4- معيارهاي ارزيابي گفتگوي اجتماعي
5- مفهوم گفتگوي اجتماعي و كار شايسته
6- الزامات جهت توسعه معيارها ، گرد آوري و كاربرد داده ها
7- گفتگوي اجتماعي شغلي و برابري جنسيتي
8- بيان آراء و نظرهاي مردان و زنان در گفتگوي اجتماعي
9- مشاركت زنان در گفتگوي اجتماعي