جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۴۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲

علل نقض آراء کلاهبرداری و سرقت در دیوان عالی کشور


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۲۲۵

سال چاپ:۱۳۹۰

۱۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۵۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ربايش و پنهاني بودن در سرقت
2- شرايط مربوط به مال مسروقه
3- شروع به سرقت
4- شرايط مربوط به سارق در سرقت حدي
5- مطالبه قطع يد
6- بررسي شبهه در سرقت
7- مسائل مربوط به حرز و نصاب شرعي در سرقت حدي
8- نقش توبه در نقض آراء
9- سرقت هاي مشدد