اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۸۸حقوق بیمه تعهدات در بیمه های غرامت

دسته بندی:
حقوق بيمه

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۳۵۵

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-کليات
2- تعهدات بيمه گذار
3- تعهدات مربوط به هنگام انعقاد قرارداد
4- تعهدات مربوط به بعد از انعقاد قرارداد
5- تعهدات بيمه گر
6- تعهدات مربوط به هنگام انعقاد قرارداد ( پيش قراردادي )
7- تعهدات مربوط به بعد از انعقاد قرارداد
8- و....