جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۰

مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر «بازچاپ1400»

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۳۹۸

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۷۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام
2- منابع حقوق بشر در اسلام
3- مطالعات تطبيقي حقوق بشر
4- کشورهاي اسلامي و سازمانهاي بين المللي حقوق بشر
5- مسائل اصلي حقوق بشر