جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۳۰

بزهکاری اطفال و نوجوانان «1 و 2»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۴۱۶

سال چاپ:۱۳۹۰

۳۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۸۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- كودكي ، نوجواني و بزهكاري
2- عوامل مؤثر بر بزهكاري كودكان و نوجوانان
3-بررسي فرار نوجوانان از منزل
4- پيشگيري از ارتكاب بزه كودكان و نوجوانان
5- مسووليت كيفري اطفال
6- ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال
7- مفهوم بزهكاري و انواع آن
8- كودك آزاري و سوء رفتار و بزهكاري
9- راهكارها و پيشگيري