اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۰قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۲۰۱

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۹۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-فرهنگ اسلامي - ايراني
2- علم و فناوري
3- اجتماعي
4- نظام اداري و مديريت
5- اقتصادي
6- توسعه اقتصادي
7- دفاعي, سياسي و امنيتي
8- حقوقي قضائي
9- بودجه و نظارت