اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۳۲خسارات قابل جبران در حقوق ایران

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۹۴۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۵۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آشنايي با خسارت و نحوه جبران با لحاظ قوانين, فقه و مطالبه تطبيقي
2- انواع خسارات
3- خسارات ناشي از عمل اشخاصي حقوقي نهادهاي عمومي
4- خسارت قراردادي قهري
5- نقش تقصير و هشدار در جبران خسارات
6- روشهاي جبران پرداخت خسارت
7- مسدوليت حرفه اي مشاغل