اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰۹حقوق هوایی «مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی برای خسارت وارده به مسافر»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۰۸۹

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۷۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تاريخچه مختصر حقوق هوايي
2- ماده 17 كنوانسيون ورشو
3- حادثه
4- صدمه بدني
5- انحصاري بودن
6- حقوق بين الملل عمومي هوايي
7- صدمه تحمل شده
8- سياق و هدف
9- صدمه رواني به تنهايي