جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۸

تفسیر و نظریه حقوقی

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۲۷۰

سال چاپ:۱۳۹۰

۲۷۱ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۴۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۱۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- استدلال فريب معنا شناختي
2- نظريه تفسير دو رکين و ماهيت فلسفه حقوق
3- انسجام, کل نگري و تفسير
4- معناشناسي, واقع گرايي و حقوق طبيعي
5- شناسايي سازنده و اقتدار رزي
6- آيا قضاياي آسان وجود ندارند
7- قصد تقنيني و اقتدار قانون
8- تفسير قانون اساسي