اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۷فروع علم اجمالی صلات


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۸۷۹

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
فرع اول : علم اجمالى در نيّت نماز
فرع دوم : شك بين سه و چهار، بعد از رفع رأس از سجدتين
فرع سوم : يقين به عدم اتيان يك ركعت نماز ظهر در اثناى نماز عصر
فرع چهارم : تشهد مَنْسى
فرع پنجم : شك در ركوع
فرع ششم : علم اجمالى به ترك قرائت يا ركوع در سجده دوم
فرع هفتم : علم اجمالى در عدم اتيان سجده دوم يا ركوعِ ركعت قبلى
در سجده دوم ركعت بعد
فرع هشتم : علم اجمالى در عدم اتيان تشهد يا سجده دوم ركعت اول
در قيام ركعت سوم
فرع نهم : علم‌اجمالى به‌عدم‌اتيان تشهدوشك در موردسجده‌دومِ ركعت‌دوم،
در قيام ركعت‌سوم
فرع دهم : علم اجمالى به تشهد يا عدم اتيان سجده دوم ركعت اول
در حال قيام ركعت سوم