اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۳۳فلسطین و حقوق بین الملل معاصر

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۹۱۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سخنراني هاي همايش تحولات فلسطين
2- ماهيت حقوقي ساخت ديوار حائل از منظر ديوان عالي اسرائيل
3- فلسطين در پارادايم جامعه مدني جهاني
4- حق بازگشت فلسطينيان از منظر حقوق بين الملل
5- حقوق بشردوستانه ناظر بر محاصره غزه
6- کشتار در جنين, حقوق بشردوستانه و عملکرد سازمان ملل متحد
7- جنگ 22 روزه نهادهاي بين المللي : بحران کارآمدي
8- منبع شناسي فلسطين و حقوق بين الملل
9- حقوق بشردوستانه و عدم مشروعيت ساخت ديوار حائل