اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۸۶دادیار اظهارنظر و تشکیلات دادسرا


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۸۹۳

سال چاپ:۱۳۹۲

۵۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۶۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- داديار اظهارنظر (جايگاه, مسئوليت)
2- داديار اظهار نظر (چک ليست, چالش ها)
3- ويژگي هاي داديار اظهارنظر
4- رويه قضايي داديار اظهار نظر