اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۹۵

بزه دیده و بزه دیده شناسی «بازچاپ1400»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۸۸۲

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سير قرباني درتاريخ
2-ازبزه ديده شناسي کلاسيک تابزه ديده شناسي نوين
3- وجوه مختلف بزه ديده
4- حمايت از بزه ديدگان
5- 114 پيشنهاد مطرح شده توسط گروه کاري
6- مواد تصويب شده درزمينه حمايت ازحقوق بزه ديدگان درقانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000