اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۷۳


حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران


شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۵۸۵

سال چاپ:۱۳۹۲

۱۷۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - کليات‌
2 - حقوق‌ مالکيت‌ فکري‌ مورد حمايت‌ در سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌
3 - ترتيبات‌ حمايتي‌ موافقتنامة‌ جنبه‌هاي‌ تجاري‌ حقوق‌ مالکيت‌ فکري‌
4 - نظام‌ حمايت‌ از حقوق‌ مالکيت‌ فکري‌ در جهان‌ و ايران‌