اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۸۶تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر, عراق, سوریه و کویت)«بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۷۳

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات، عنصر قانوني و عنصر مادي جرم
2- عنصر مادي جرم تخريب
3- ماهيت عنصر مادي جرم
4- رکن معنوي جرم
5- ضرورت و اضطرار
6- مجازات تخريب و حقوق شکلي
7- مرور زمان در تخريب
8- قانون مجازات مصر ، سوريه، عراق، کويت
9- ارتکاب جرم در قوانين کشورهاي اسلامي