جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۰

حقوق هسته ای


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۸۰

سال چاپ:۱۳۸۸

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
حقوق هسته‌اي
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اصول حقوق هسته اي
2- حفاظت در قبال تشعشع هسته اي
3- ايمني هسته اي و ايمني تشعشع هسته اي
4- مسئوليت هسته اي و تامين خسارت
5- عدم گسترش تسليحات هسته اي و حفاظت فيزيکي