جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۶

مبانی حقوق اساسی «حقوق اساسی1»

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۱۱

سال چاپ:۱۳۸۷

۴۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۲۱۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مباني کلي حقوق اساسي
2- تاريخ تحولات حقوق اساسي
3- دولت و عناصر آن
4- دولت و حکومت
5- اقسام دولت و تحول آن
6- مدلها و رژيم هاي سياسي
7- نظام هاي سياسي
8- مباني حقوق اساسي
9- حقوق دولت (دولت و مردم )