اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۷۲

گستره و آثار تعهدات قراردادی

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۳۱۲

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پايبندي به تعهدات قراردادي
2- شناسائي گستره بيروني تعهدات قراردادي
3- شناسائي گستره دروني قراردادها
4- آثار ناپيبندي به تعهدات قراردادي (مسئوليت قراردادي)
5- قابليت انتساب عدم اجرا به تعهد
6- پيدايش خسارت
7- رابطه سببيت