اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴۹مجموعه کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۸۱۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۷۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- وزارت کشور وشهرداري تهران
2- سازمان حمل ونقل وترافيک تهران
3- شرکت واحد اتوبوسراني تهران وحومه وسازمان مديريت ونظارت بر تاکسيراني شهرتهران
4- سازمان پايانه هاي مسافر بري (ترمينالها)
5- اداره راهنمايي ورانندگي تهران
6- ستاد مرکزي معاينه فني خودروها تهران
7- شرکت راه آهن شهري تهران وحومه
8- قوانين ومقررات جزايي درارتباط باجرائم ناشي از تخلفات رانندگي
9- مصوبات شوراي عالي محيط زيست
10- آراء وحدت رويه ونظرات اداره حقوقي قوه قضائيه درارتباط با جرائم وتخلفات رانندگي