اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۹۶

اندیشه های حقوقی 4 «مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۳۶۷

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۴۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مواردي از جواز فسخ نکاح در مذاهب پنجگانه اسلامي
2- تعهدات ناشي از قرارداد در حقوق اسلامي (قسمت اول )
3- حقوق جزاي عمومي اسلام
4- مشروعيت حق و حکم آن با تاکيدبر حق معنوي
5- رابطه حقوق و فقه
6- اصل صحت عمل غير
7- سخني کوتاه در حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلام
8- شيخ انصاري و شک در مقتضي
9- اصل تاخر حادث (اصاله تاخر الحادث )
10- حقوق معنوي: حق تاليف، حقوق ادبي، هنري و غيره