اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱۷قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی


شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۶۴۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۳۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در صلاحيت دادگاهها
2- وکالت دردعاوي
3- دادرسي نخستين
4- تجديد نظر
5- فرجام خواهي
6- مواعد
7- داوري
8- هزينه دادرسي واعسار
9- مطالبه خسارت واجبار به انجام تعهد