جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۶

بررسی علمی و حقوقی بازاریابی شبکه ای


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۱۱۴

سال چاپ:۱۳۸۷

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۴۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- بازاريابي
2- ماهيت اقتصادي و حقوقي بازاريابي شبکه اي ناسالم (طرح هرمي)
3- ماهيت اقتصادي و حقوقي بازاريابي شبکه اي صحيح