اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۸۰ترجمه انگلیسی برای دانشجویان حقوق خصوصی « Private law» (بازچاپ1402)


شابک: ۹۶۴۷۸۲۰۹۷۶

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اقامتگاه
2- قراردادها
3- قبولي و طرفهاي آن
4- اشتباهات و جبران خسارت
5- قراردادها و اشکال آن
6- خاتمه قرارداد
7- خسارات ناشي از نقض قرارداد
8- سازمانهاي تجاري
9- شرکت تضامني