جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۳۷

ترجمه انگلیسی برای دانشجویان حقوق خصوصی « Private law»


شابک: ۹۶۴۷۸۲۰۹۷۶

سال چاپ:۱۳۸۶

۳۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
حقوق
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۹۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۷۲۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اقامتگاه
2- قراردادها
3- قبولي و طرفهاي آن
4- اشتباهات و جبران خسارت
5- قراردادها و اشکال آن
6- خاتمه قرارداد
7- خسارات ناشي از نقض قرارداد
8- سازمانهاي تجاري
9- شرکت تضامني