اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۹۵


قانون اساسی مدنی

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۹۴۳

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۹۴ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۷
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- متن کامل قانون اساسي
2- متن کامل قانون مدني
3- دراموال
4- دراشخاص
5- درادله اثبات دعوي
6- قانون مسووليت مدني
7- فهرست نمايه ق ا
8- فهرست موضوعي ق م